Musik iOS Musik med iPhone og iPad

velkommen

Velkommen

Af Jakob Bjerre

Musik iOS er en inspirationsbank for musik og musikproduktion via iPad’s i det pædagogiske felt.

Mit postulat er at der er musik i os alle. Spørgsmålet er imidlertid om vi alle er blevet stimuleret nok i denne retning?

Samtlige pædagogiske områder oplever at de æstetiske fag og herunder musik bliver nedprioriteret. Det skyldes dels at det er dyrt at købe og vedligeholde instrumenter. Dels at man i det danske uddannelsessystem ofte anser æstetik som ”noget” sekundært i forhold til den dannelse der skal opnås. Benytter man alligevel de æstetiske fag bliver det som redskab til at opnå andre kompetencer end de æstetiske kompetencer. Her nævnes de traditionelt boglige kompetencer som f.eks. sproglige og matematiske kompetencer. Dette betyder at niveauet i de æstetiske fag og dertilhørende udtryksformer bliver stærkt forringet hos de danske børn, unge og voksne i de pædagogiske uddannelsesinstitutioner, herunder også den danske folkeskole. Denne udvikling ses nu hos en stor del af underviserne, lærerne og pædagogerne der ikke føler at de har de nødvendige kompetencer til at begive sig ud i arbejdet med f.eks. musik og musikproduktion, selvom de gerne ville.

Musik iOS vil derfor give dig et overblik over musik og musikproduktion via iPads ind i de pædagogiske felter. Samtidig er hjemmesiden indrettet sådan at du kan være med til at vurdere de forskellige musik-applikationer og dermed komme med bud på hvordan man kunne arbejde med denne i en given kontekst. På den måde kan andre også komme videre i arbejdet med musik og musikproduktion via iPads i de pædagogiske felter.

Projektansvarlig

Jakob Bjerre

Cand. Musicae og Lektor ved VIA

Pædagoguddannelse Ikast

iOS (tidligere iPhone OS) er navnet på det styresystem som Apple har udviklet til iPhone, iPad, iPod Touch og Apple TV.