Musikproduktion er selve fremstillingsprocessen af et musikværk. Man kan dele musikproduktion op i tre faser. Alle tre faser er kreative processer som er med til at gøre værket til sit eget med dertilhørende originalt udtryk.

1. Fase

”Den skabende fase” – Idegrundlaget bliver lagt. I denne fase bliver de grundlæggende elementer i værket afgjort. Herunder følgende:

Melodi, Tekst, Akkordprogression, Taktart (meter), Feeling (swing/streate) og Tempo

2. Fase

”Den udtryksmæssige fase” – Værkets udtryk bliver skabt. I denne fase sætter man de grundlæggende elementer sammen så de giver et samlet udtryk. Herunder følgende:

Arrangement (Klang, Harmoni, Rytme, Form, Dynamik), Notation (Leadsheet, Partitur)

Efter 2. Fase

Her skal man nu vælge imellem to forskellige veje af gå med sit musik. Enten at indspille værket til distribution eller opøve værket til fremvisning. Den ene udelukker ikke nødvendigvis den anden.

3. Fase A

”Den opøvende fase” – Værket bliver færdiggjort så det kan fremvises for andre via koncerter el. lignede. Herunder følgende:

 Soloøvelse, Sammenspil, Koncertproduktion

3. Fase B

”Den afsluttende fase” – Værket bliver færdiggjort så det kan distribueres til konsumere via download (iTunes), streaming (Spotify), deling (de sociale medier) eller CD-produktion. Herunder følgende:

Indspilning, Pre-produktion, Mix, Mastering